İslâm’da Laiklik Yoktur

2011-03-16 08:30:00

İSLÂM’DA LAİKLİK YOKTUR .إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ  Allah katında tek Din İslâmdır. Laiklik; geniş ve basit tanımı ile, dinin siyasal hayatın dışına itilmesi, din adamları sınıfının devletin siyasal hayatında din adına etkin olmalarının engellenmesi diye ifade edilir. Buna cevap olarak deriz ki: Laiklik Fransa’da kilisenin ve papazların siyasete karışmasından sonra Rönesanss ile kiliseyi ve din adamlarını devlet yönetiminden uzaklaştırmak için çıkarılmış bir sistemdir. Fakat İslam’da batıda bilinen şekliyle bir “ din adamları “ sınıfının varlığı söz konusu değildir. Dolayısı ile böyle bir sınıfın din adına siyasal etkinliklerde bulunması söz konusu değildir. Dolayısıyla böyle bir sınıfın din adına siyasal etkinliklerde bulunmalarından ve devletin siyasetinden aktif bir rol oynamalarından söz edilemez.Çünkü böyle bir sınıf yok ki, bu sınıfın icra edeceği fonksiyon kabul veya redde konu olsun. Bugün içinde yaşadığımız dünyada, İslam adına meydanlara, gazetelere, ekranlara, kürsülere çıkan pek çok alim ,önder, siyasi, akademisyen, maalesef İslam dışı olduğu bizzat kendi taraflarınca bu kadar net bir biçimde ortaya konan Laikliği ve Demokrasiyi sahipleniyorlar, bunları benimsediklerini söyleyebiliyorlar. Üstelik bazıları daha da ileri giderek bu cahiliyye hükümlerinin Allah’ın dinine de iftira ederek, İslami olduklarını, İslam’la bağdaştıklarını iddia edebiliyorlar . أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ   “Onlar hala cahiliyye hükmünü mü arıyorlar?. Kesin bilgiye inanan topluluk için hükmü Allah’tan daha güzel olan kimdir?. “ ( Maide 50 ) Cahiliyyenin anlamı belirgin bir b... Devamı

ATATÜRK'ÜN MAL VARLIĞI ve Ülkeyi Sömürenelr

2011-01-23 11:19:00

  I. BUNLARDA MEVCUT ARAZİ: a) 582 dönüm çeşitli meyve bahçeleri. b)700 dönüm fidanlık, buralarda meyveli meyvesiz muhtelif yaşlarda ve çeşitlerde 650.000 fidan vardır. c)400 dönüm Amerikan asma fidanlığı. Burada 560.000 kök bağ çubuğu vardır. d) 220 dönüm bağ. Burada 88.000 adet bağ çubuğu vardır. 263 e) 370 dönüm çeşitli sebze yetiştirmeye elverişli bahçe. f) 220 dönüm 6.600 ağaçlı zeytinlik. g) 27 dönüm 1.654 ağaçlı portakallık, h) 15 dönüm kuşkonmazlık. i) 100 dönüm park ve bahçe, k) 2.650 dönüm çayır ve yoncalık. 1) 1.450 dönüm yeni tesis edilmiş orman. m) 148.000 dönüm ziraata elverişli arazi ve meralar. Yekûn: 154.720 dönüm arazi. 2. BİNA VE TESİSAT: a)45 adet büyük ve küçük idare binası ve ikametgâh, bütün mefruşat ve demirbaşlarıyla beraber. b)7 adet 15.000 baş koyunluk ağıl. c)6 adet Aydos ve Toros yaylalarında tesis edilen mandıralar. d)8 adet at ve sığırlara mahsus ahır. e)7 adet umumi ambar. f)4 adet hangar ve sundurma. g) 4 adet lokanta, gazino ve eğlence yerleri, lunapark, i) 2 adet çeşitli imalat yapan fırın. k) 2 adet çiçek ve tezyinat (süsleme) nebatı yetiştirmeye mahsus yer. Yekûn: 51 bina. 3. FABRİKA VE İMALATHANELER: a) Bira Fabrikası: Senede 7.000 hektolitre çeşitli bira yapacak kabiliyette, bütün müştemilatıyla ve bütün işletme levazımı ve mütedavil kıymetlerle beraber. b) Malt Fabrikası: Senede 7.000 hektolitre biraya kâfi gelebilecek miktarda malt imaline kabiliyetli, bütün müştemilatı ve işletme levazımı ile beraber. 264 c)&... Devamı