ATATÜRK'ÜN MAL VARLIĞI ve Ülkeyi Sömürenelr

2011-01-23 11:19:00

 

I. BUNLARDA MEVCUT ARAZİ:

a) 582 dönüm çeşitli meyve bahçeleri.
b)700 dönüm fidanlık, buralarda meyveli meyvesiz muhtelif yaşlarda ve çeşitlerde 650.000 fidan vardır.
c)400 dönüm Amerikan asma fidanlığı. Burada 560.000 kök bağ çubuğu vardır.
d) 220 dönüm bağ. Burada 88.000 adet bağ çubuğu vardır.
263

e) 370 dönüm çeşitli sebze yetiştirmeye elverişli bahçe.
f) 220 dönüm 6.600 ağaçlı zeytinlik.
g) 27 dönüm 1.654 ağaçlı portakallık, h) 15 dönüm kuşkonmazlık.
i) 100 dönüm park ve bahçe, k) 2.650 dönüm çayır ve yoncalık. 1) 1.450 dönüm yeni tesis edilmiş orman. m) 148.000 dönüm ziraata elverişli arazi ve meralar. Yekûn: 154.720 dönüm arazi.

2. BİNA VE TESİSAT:

a)45 adet büyük ve küçük idare binası ve ikametgâh, bütün mefruşat ve demirbaşlarıyla beraber.
b)7 adet 15.000 baş koyunluk ağıl.
c)6 adet Aydos ve Toros yaylalarında tesis edilen mandıralar.
d)8 adet at ve sığırlara mahsus ahır.
e)7 adet umumi ambar.
f)4 adet hangar ve sundurma.
g) 4 adet lokanta, gazino ve eğlence yerleri, lunapark, i) 2 adet çeşitli imalat yapan fırın.
k) 2 adet çiçek ve tezyinat (süsleme) nebatı yetiştirmeye mahsus yer.
Yekûn: 51 bina.

3.

FABRİKA VE İMALATHANELER:

a) Bira Fabrikası:
Senede 7.000 hektolitre çeşitli bira yapacak kabiliyette, bütün müştemilatıyla ve bütün işletme levazımı ve mütedavil kıymetlerle beraber.
b) Malt Fabrikası:
Senede 7.000 hektolitre biraya kâfi gelebilecek miktarda malt imaline kabiliyetli, bütün müştemilatı ve işletme levazımı ile beraber.
264
c) Buz Fabrikası:

',i.kabiliyetinde, bütün müştemi-latı ve işletme levazımı ile beraber.

■■<-'-

■•■ ■

d)Soda ve Gazoz Fabrikası:

'.-Günde 3.000 şişe soda ve gazoz yapma kabiliyetinde bÜtün
müştemilatı ve mütedavil kıymetleriyle beraber.

,J •, ■

e) Deri Fabrikası:bir Senede 14.000 çeşitli deri imaline elverişli bütün müştemilat ve mütedavil kıymetleriyle beraber.

;■■.'
f) Ziraat Aletleri ve Demir Fabrikası:
g)Biri Ankara'da diğeri Yalova'da olmak üzere iki modern süt fabrikası: Her ikisi günde ayrı ayrı 15.000 litre pastörize süt ve 1.000 kilo tereyağı işlemek kabiliyetindedir. Bunlar da bütün müştemilat ve işletme levazımı ve mütedavil kıymetleriyle beraber.
h) Biri Ankara'da diğeri Yalova'da iki yoğurt imalathanesi.
i) Şarap imalathanesi:
Yılda 80.000 litre şarap imaline elverişli bütün müştemilat ve mütedavil kıymetleriyle
beraber.
k) İki taşlı elektrikle işler bir değirmen bütün müştemilatı ve mütedavil kıymetleriyle beraber.
L) İstanbul'da bulunan bir çelik fabrikasının yüzde kırk hissesi.
m) Biri Orman Çiftliğinin, biri Tekir Çiftliğinin olmak üzere her biri 15'er bin teneke
beyazpeynir, 600 teneke tuzlu-yağ yapmaya elverişli iki imalathane, bütün işletme levazımatı ile beraber.ti.....

Scribd is the world's largest social reading and publishing site.
Scribd dünyanın en büyük sosyal okuma ve yayınlama sitesidir.

0
0
0
Yorum Yaz